top of page

Sportrevalidatie

Sportrevalidatie is een verbijzondering van de fysiotherapie, die zich heeft gespecialiseerd in het behandelen en begeleiden van sporters. Sportrevalidatie is bedoeld voor mensen die een blessure hebben opgelopen tijdens het sporten en die zo snel mogelijk hun sportbeoefening weer willen hervatten. Of voor mensen die op een andere manier een blessure hebben opgelopen waardoor ze op dit moment niet in staat zijn hun sportbeoefening te hervatten. Tevens voor mensen die bijvoorbeeld de marathon willen lopen en niet goed weten hoe ze zich zonder blessures kunnen voorbereiden. Ook voor mensen die op dit moment niet sporten maar dit wel willen, hoe pakt u dit aan? Welke bewegingsprogramma's zijn voor u geschikt? Ook kunnen de principes uit de sportrevalidatie worden toegepast om mensen met acute en chronische aandoeningen te helpen in het verbeteren van hun bewegingsmogelijkheden.


Wat is sportrevalidatie?

De fysiotherapeut helpt u op een verantwoorde wijze terug te komen op uw oude sportniveau. Bij de behandeling van sportblessures staat de oefentherapie centraal.


De fysiotherapeut begrijpt wat er tijdens sporten gebeurt en snapt daarom hoe u geblesseerd bent geraakt. Als sporter weet hij ook hoe belangrijk de sport voor u en uw vereniging is. Dat ziet u terug in het behandelplan en revalidatieschema dat hij met u maakt. Enerzijds afgestemd op uw mogelijkheden en anderzijds op de sport die u beoefent. Hij kijkt naar uw motoriek en analyseert de blessure die is ontstaan. Aspecten als coördinatie, snelheid, lenigheid, kracht en uithoudingsvermogen worden in de behandeling betrokken.


Uw fysiotherapeut kan kiezen uit verschillende behandelmogelijkheden zoals het PRT-systeem, oefenprogramma's met of zonder gebruik van trainingsapparatuur. Braces of taping, mobiliserende technieken en diverse ondersteunende behandelapparaten kunnen ook deel van de behandeling uitmaken. Hij traint u sportspecifiek en functioneel, zodat u kunt herstellen tot op uw oorspronkelijke sportniveau. Hij overlegt desnoods met uw trainer over een aangepast trainingsschema. U merkt dat u een stuk makkelijker praat met een specialist die u als sporter benadert.


Wat is het PRT-systeem?

PRT staat voor Physical Rehabilitation Training. Het is een revalidatiesysteem, dat zijn oorsprong vindt in de sportfysiotherapie om de (top)sporters weer terug te brengen op hun oude sportniveau. Uiteraard kan dit ook gebruikt worden bij patiënten die klachten hebben aan het bewegingsapparaat om hen weer op het oude activiteitenniveau terug te brengen of zelfs iets te verbeteren. De "functie bepaalt het orgaan" is het hoofdmotto. Het betekent dat u juist moet oefenen en trainen waar u problemen mee heeft. U moet het lichaam op de juiste manier prikkelen, zodat het zich aanpast en ervoor zorgt dat wanneer u de volgende keer weer een dergelijke prikkel geeft, uw lichaam deze prikkel beter kan verdragen.


Preventie staat in de sportrevalidatie op nummer één!

Neem contact op

bottom of page