top of page

COPD

Voor mensen met longklachten / COPD zijn er behandelmogelijkheden met betrekking tot ademhaling, bewegen en het stimuleren tot een actieve leefstijl. 

Onze praktijk is aangesloten bij Longnet Zuidoost- Brabant. Dit betekent dat onze therapeuten in staat zijn om op een deskundige manier te adviseren, stimuleren en te begeleiden bij het verminderen van de beperkingen die  ondervonden kunnen worden ten gevolge van een longaandoening.

Bij longaandoeningen is bewegen van groot belang. Een actieve leefstijl met inspanningstraining heeft aangetoonde effecten. Hierdoor worden minder klachten ervaren, neemt kortademigheid af en voelt men zich fitter.

 

COPD

Waar medicatie vaak tekortschiet, is fysiotherapie bewezen effectief voor het verminderen van klachten en beperkingen bij mensen met COPD. Fysiotherapie is geïndiceerd wanneer COPD gevolgen heeft voor het fysieke functioneren. Fysiotherapie kan helpen om de fysieke capaciteit te verbeteren, om de fysieke activiteit te verhogen en om het adembewegingsapparaat te optimaliseren. Steeds meer onderzoeken laten zien dat fysieke activiteit belangrijk is om de ziektelast te verminderen en de prognose te verbeteren. Weinig fysieke activiteit is geassocieerd met een slechtere gezondheidstoestand, meer medisch zorggebruik en een hoger overlijdensrisico, onahankelijk van de ernst van de longfunctiestoornis. Behoud of herstel van fysieke activiteit is daarom een belangrijk doel in de behandeling van COPD. Door middel van meetapparatuur kan het inspanningsvermogen en de spierkracht gemeten worden, hierdoor kan je objectief zien wat de therapie met u doet. Tijdens de behandelingen gaan we aan de slag met een op maat gemaakt oefenprogramma dat aansluit bij uw doelen en fysiek inspanningsvermogen.

Neem contact op

bottom of page