top of page
Retera taping schouder

Tarieven

Fysiotherapie wordt grotendeels vergoed vanuit de aanvullende verzekering. Alleen in de volgende gevallen wordt de behandeling vergoedt vanuit de basisverzekering. 

Chronische indicaties

Chronische fysiotherapie is voor mensen met een aandoening die voorkomt op de chronische lijst van de overheid. Bij chronische indicaties worden de eerste 20 behandelingen niet vanuit de basisverzekering vergoed. De eerste 20 behandelingen kunnen vergoed worden uit de aanvullende verzekering, maar dat is afhankelijk of je aanvullend verzekerd bent voor fysiotherapie en welke polisvoorwaarden daarin staan met betrekking tot vergoeding van fysiotherapie. Indien u voor minder dan 20 behandelingen aanvullend bent verzekerd, komen de resterende kosten van deze eerste 20 behandelingen voor eigen rekening. Dit is niet van toepassing bij Claudicatio Intermittens, artrose heup en knie en COPD. Hiervoor geldt dat dit direct vanuit de basisverzekering wordt vergoedt onder bepaalde voorwaarden.

 

Kinderen tot 18 jaar

Bij kinderen tot 18 jaar worden de eerst 18 behandelingen uit de basisverzekering vergoed. Als er meer behandelingen nodig zijn zullen deze worden vergoed uit de aanvullende verzekering van de ouders, mits zij een aanvullende verzekering hebben afgesloten.

 

Tarievenlijst Fysiotherapiepraktijk Retera BV per januari 2024, geldig wanneer de geleverde zorg niet binnen de contractuele afspraken valt.

Zitting Fysiotherapie
€44,10
Zitting Oedeemtherapie
€55,10
Zitting Geriatrie fysiotherapie
€55,10
Screening en intake en onderzoek
€73,50
Intake en onderzoek na verwijzing
€73,50
Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek
€83,00
Toeslag voor uitbehandeling
€22,00
Inrichtingstoeslag
€22,00
Lange zitting
€59,40
Niet nagekomen afspraak
€36,75
Eenvoudige, korte rapporten
€45,00
Meer gecompliceerde, tijdrovende rapporten
€90,40
Beweegprogramma DM2
op aanvraag
Rug- of nek triatlon
op aanvraag

Prijswijzigingen voorbehouden.

Indien u verzekerd bent bij een zorgverzekeraar waarmee wij een overeenkomst hebben en de verleende zorg valt binnen de dekking van de verzekering, dan brengen wij het tarief dat met uw verzekeraar is overeengekomen in rekening.

 

Wij hebben voor 2024 met alle zorgverzekeraars een contract gesloten behalve met Zorg en Zekerheid. Reden voor het niet afsluiten van een contract is dat wij niet de door ons gestelde kwaliteit van zorg kunnen bieden tegen de voorwaarden van deze verzekeraar. Indien u in 2024 bij Zorg en Zekerheid bent verzekerd krijgt u de rekening thuis en dient u deze zelf te declareren bij uw verzekeraar. Wij hebben geen inzage in de hoogte van de vergoeding van Zorg en Zekerheid in deze situatie. Informeer hiertoe bij uw verzekeraar.

 

Hoeveel behandelingen krijg ik vergoed?

Hoeveel behandelingen u vergoedt krijgt voor fysiotherapie vindt u in de polisvoorwaarden van uw aanvullende verzekering. Meestal vindt u het aantal behandelingen onder fysiotherapie, beweegzorg of paramedische zorg.  Mocht u hier vragen over hebben, dan kunt u altijd contact opnemen.

 

Fysiofitness, yoga en massage

Naast fysiotherapie biedt Retera ook fysiofitness, yoga en massage aan. Deze tarieven en meer informatie hierover kunt u vinden op www.retera-leefstijl.nl 

bottom of page