top of page
Retera behandeling op tafel

Procedure Aanmelding

Wanneer u zich bij ons aanmeldt voor behandeling, wordt er in overleg een eerste afspraak gemaakt. Indien u een voorkeur heeft voor een fysiotherapeut of een speciale therapie (zie Diensten, bijv. oedeemtherapie) dan kunt u dit aangeven. Bij het maken van deze afspraak noteren wij uw persoongegevens. Tevens wordt er gevraagd of u bent doorverwezen of op eigen initiatief komt.

Gelieve mee te nemen naar eerste afspraak:

  • Verwijsbrief (alleen van toepassing als u deze een gekregen heeft. Een verwijsbrief is niet nodig om een fysiotherapeutische behandeling te starten)

  • Geldig identiteitsbewijs 

Wij streven naar een maximale wachttijd van drie werkdagen.


Wanneer u zonder verwijzing komt, voeren wij een korte screening uit om te kijken of u bij ons aan het goede adres bent, of dat het verstandig is dat u eerst even langs de huisarts gaat. De huisarts ontvangt hiervan een bericht. Tijdens het eerste consult worden alle gegevens genoteerd en uw klachten geïnventariseerd. Hierna wordt u door uw fysiotherapeut onderzocht om een goede fysiotherapeutische diagnose te stellen.

Wij doen ons best om u zo goed mogelijk voor te lichten omtrent uw klachten en de prognose. Mocht er onverhoopt iets niet duidelijk zijn, dan kunt u dit altijd aangeven. Vervolgens wordt er in samenspraak een behandelplan opgesteld waarna de behandeling van start kan gaan. Er zullen in overleg met u vervolgafspraken worden gemaakt. Tussentijds en aan het einde van de behandeling evalueert uw fysiotherapeut het verloop. 

Bij het beëindigen van de behandeling wordt uw huisarts op de hoogte gebracht over de inhoud van de behandeling en het resultaat hiervan middels een schriftelijke rapportage.

bottom of page