• Fysiotherapie Retera
  • Fysiotherapie Retera
eGym boeken

Tarieven

 

Tarievenlijst Fysiotherapiepraktijk Retera per 1 januari 2023

 

Indien u verzekerd bent bij een zorgverzekeraar waarmee wij een overeenkomst hebben en de verleende zorg valt binnen de dekking van de verzekering, dan brengen wij het tarief dat met uw verzekeraar is overeengekomen in rekening. 

 

Wij hebben voor 2023 met alle zorgverzekeraars een contract gesloten behalve met ENO en Zorg en Zekerheid.

Reden voor het niet afsluiten van een contract is dat wij niet de door ons gestelde kwaliteit van zorg kunnen bieden tegen de voorwaarden van deze verzekeraars.

Indien u in 2023 bij ENO of Zorg en Zekerheid bent verzekerd krijgt u de rekening thuis en dient u deze zelf te declareren bij uw verzekeraar. Wij hebben geen inzage in de hoogte van de  vergoeding. Informeer hiertoe bij uw verzekeraar.

Tarievenlijst Fysiotherapiepraktijk Retera BV per januari 2023

Geldig wanneer de geleverde zorg niet binnen de contractuele afspraken valt.

   
Zitting Fysiotherapie € 42,00
Zitting Oedeemtherapie € 52,50
Screening en intake en onderzoek € 70,00
Intake en onderzoek na verwijzing € 70,00
Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek € 79,00
Toeslag voor uitbehandeling € 21,00
Inrichtingstoeslag € 21,00
Lange zitting € 56,60
Niet nagekomen afspraak € 35,00
Eenvoudige, korte rapporten € 43,00
Meer gecompliceerde, tijdrovende rapporten   € 86,10
Beweegprogramma DM2 op aanvraag
Rug- of nektriatlon op aanvraag
   
   
Prijswijzigingen voorbehouden.  
Website door Buro TARGET