• Fysiotherapie Retera
  • Fysiotherapie Retera
eGym boeken

Tarieven

Tarievenlijst Fysiotherapiepraktijk Retera per 1 januari 2022

Indien u verzekerd bent bij een zorgverzekeraar waarmee wij een overeenkomst hebben en de verleende zorg valt binnen de dekking van de verzekering, dan brengen wij het tarief dat met uw verzekeraar is overeengekomen in rekening.

Wij hebben voor 2022  met alle zorgverzekeraars een contract afgesloten, behalve met ENO.
 

Wanneer de geleverde zorg niet binnen de contractuele afspraken valt hanteren wij de volgende tarieven:

Zitting Fysiotherapie € 38,10
Zitting Oedeemtherapie € 50,00
Zitting Manuele therapie € 50,00
Screening en intake en onderzoek € 63,70
Intake en onderzoek na verwijzing € 63,70
Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek € 71,80
Toeslag voor uitbehandeling € 19,10
Inrichtingstoeslag € 19,10
Lange zitting € 51,45
Niet nagekomen afspraak € 30,00
Eenvoudige, korte rapporten € 39,15
Meer gecompliceerde, tijdrovende rapporten   € 78,30
Beweegprogramma DM2 op aanvraag
Rug- of nektriatlon op aanvraag
   
   
Prijswijzigingen voorbehouden.  

 

Website door Buro TARGET