• Fysiotherapie Retera
  • Fysiotherapie Retera
eGym boeken

Tarieven

Tarievenlijst Fysiotherapiepraktijk Retera per januari 2020

Geldig wanneer de geleverde zorg niet binnen de contractuele afspraken valt.

Indien u verzekerd bent bij een zorgverzekeraar waarmee wij een overeenkomst hebben, dan brengen wij het tarief dat met uw verzekeraar is overeengekomen in rekening. Wij hebben voor 2020 met alle zorgverzekeraars een contract gesloten met uitzondering van ONVZ. ONVZ is een restitutieverzekeraar. Dit betekent dat zij de nota zullen vergoeden die wij bij u in rekening brengen.
 

Zitting Fysiotherapie € 36,50
Zitting Oedeemtherapie € 48,75
Zitting Manuele therapie € 48,75
Screening en intake en onderzoek € 61,00
Intake en onderzoek na verwijzing € 61,00
Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek € 68,75
Telefonische zitting € 13,55
Toeslag voor uitbehandeling € 17,25
Inrichtingstoeslag € 11,00
Lange zitting € 49,25
Niet nagekomen afspraak € 25,65
Eenvoudige, korte rapporten € 37,50
Meer gecompliceerde, tijdrovende rapporten   € 75,00
Beweegprogramma DM2 op aanvraag
Rug- of nektriatlon op aanvraag
Verstrekking tape voor medical taping
(geldt niet voor lymftaping)
€ 8,00
   
Prijswijzigingen voorbehouden.  

 

Website door Buro TARGET