• Fysiotherapie Retera
  • Fysiotherapie Retera

Reglement fysiofitness

Reglement fysiofitness

Om het bezoek aan onze fysiofitness voor iedereen plezierig te maken en te houden, hanteren wij de volgende huisregels:

1. Het dragen van sportkleding en schone zaalsportschoenen is tijdens het trainen in de fitnesszaal verplicht.

2. Om hygiënische redenen moeten gebruikers van de fitnesszaal een eigen handdoek over de te gebruiken apparatuur en trainingsbankjes leggen. Bent u uw handdoek vergeten dan kunt u er een vragen aan uw fysiotherapeut.

3. U wordt geacht op tijd te zijn voor uw les zodat er direct gestart kan worden.

4. Leg na de training losse onderdelen (gewichten, halters e.d.) terug op hun plaats. Zo kan ook de volgende gebruiker deze gemakkelijk terugvinden en kan er niemand over struikelen. Maak het apparaat waarop je transpiratie achterlaat schoon met je handdoek.

5. Indien u bent verhinderd, laat dit dan z.s.m. en tenminste 24 uur van te voren weten aan uw fysiotherapeut. U kunt deze les een andere keer inhalen. Situaties van overmacht (langdurige ziekte), die leiden tot het niet kunnen volgen van (meerdere) lessen, worden door Fysiotherapie Retera op verzoek beoordeeld.

6. Per periode van 13x trainen kunt u maximaal 2x afmelden. Bij niet of niet tijdig afmelden zal de les worden doorgeteld.

7. Indien u na afloop van het abonnement wilt stoppen, geef dit dan tenminste 14 dagen van te voren door aan uw fysiotherapeut. Uw fysiotherapeut kan u vertellen hoeveel lessen u nog tegoed heeft.

8. Zorg ervoor dat uw fysiotherapeut op de hoogte is van eventuele fysieke problemen bij aanvang van de les.

9. De fysiofitness duurt 60 minuten.

10. Wanneer er minder dan 3 personen worden verwacht bij de fysiofitness, behouden wij ons het recht voor om de fysiofitness eenmalig te annuleren.

11. Fysiotherapie Retera is niet aansprakelijk voor diefstal, schade of vermissing van goederen, die eigendom zijn van deelnemers.

12. Fysiotherapie Retera behoudt zich het recht voor om trainingsavonden en -tijden te wijzigen.

Fysiotherapie Retera behoudt zich het recht voor zo nodig het reglement aan te passen. Hieronder staat de ingangsdatum reglement: 01-01-2014.
Met deze richtlijnen willen wij de werkwijze van onze fysiofitness toelichten. Mochten er na het lezen van dit huishoudelijke reglement nog vragen zijn, dan kunt u terecht bij één van onze fysiotherapeuten. 

Website door Buro TARGET