• Fysiotherapie Retera
  • Fysiotherapie Retera
eGym boeken

Hyperventilatie

Hyperventilatie is een onbewuste ontregeling van de ademhaling, waarbij de volgende symptomen kunnen optreden: duizeligheid, tintelingen in de vingers en rond de mond, druk op de borst, transpireren, onrust en angst.

Acute vorm van hyperventilatie kan in aanvallen optreden met zeer sterke reacties.

Hyperventilatie kent ook een chronische vorm waarbij de patiënt in lichte mate gedurende langere tijd hyperventileert.

Hyperventilatie is een verzameling van symptomen waarbij een niet optimale regulatie van de ademhaling aantoonbaar of aannemelijk is en er geen lichamelijke oorzaak voor de klachten wordt gevonden.

Hyperventilatie kan diverse oorzaken hebben. Psychische oorzaken zoals stress en spanningen kunnen een rol spelen. Soms is onderliggend longlijden (COPD) de oorzaak van (chronische) hyperventilatie

Het is belangrijk dat u uitleg krijgt over de aard en de oorsprong van uw vaak beangstigende klachten. Uw fysiotherapeut kan u daar bij helpen. U kunt hiervoor terecht bij onze collega Astrid.

Website door Buro TARGET