• Fysiotherapie Retera
 • Fysiotherapie Retera
eGym boeken

Huisreglement

Om de behandelingen zo efficiënt en prettig mogelijk te laten verlopen willen wij u graag vooraf enige informatie geven.

Wij vragen u:

 • Uw afsprakenkaartje bij elke behandeling mee te nemen.
 • Zoveel mogelijk gebruik te maken van de reguliere openingstijden: maandag tot en van 08.00 tot 20.00 uur, dinsdag van 08:00 tot 20:00 uur, woensdag van 07:00 tot 18:00 uur, donderdag van 07:00 tot 20:15 en vrijdag van 8:00-17:00 uur. Behandeling buiten deze tijden om is bespreekbaar op verzoek.
 • Uw verzekeringspolis na te lezen wat betreft het aantal behandelingen dat vergoed wordt door uw verzekering.
 • Afmeldingen  minimaal 24 uur van tevoren door te geven, zodat wij een andere patiënt op de vrijgekomen plaats kunnen inplannen.
 • In de wachtruimte plaats te nemen tot u door ons persoonlijk wordt opgehaald.
 • Begrip te hebben als u enkele minuten moet wachten. U heeft zich wellicht moeten vrijmaken voor een behandeling. We proberen daarom een wachttijd te vermijden. Heeft de behandelend fysiotherapeut u niet binnen 10 minuten na de afgesproken tijd opgehaald, dan vragen wij u zich te melden.
 • Uw verwachtingen t.a.v. de behandelingen kenbaar te maken.
 • In uw eigen belang vragen te blijven stellen en de veranderingen in uw klachtenbeeld bij iedere nieuwe behandeling te geven; ook de ongemakken die u thuis ondervindt of op uw werk. Deze informatie geeft ons meer inzicht in uw aandoening.
 • Ter ondersteuning van het behandeleffect onze adviezen serieus te nemen en op te volgen.
 • Pas na overleg met uw behandelend fysiotherapeut (aan het einde van de behandelreeks of tussentijds) contact op te nemen met uw verwijzend arts. U krijgt dan van ons een verslag mee met daarin alle relevante gegevens over de door u ondergane behandelingen. Dit tenzij anders met uw verwijzend arts afgesproken.
 • In geval van calamiteiten de aanwijzingen van het personeel of de hiertoe bevoegde instantie (politie, brandweer) op te volgen.
 • Als de behandeling ook in de oefenzaal plaatsvindt om passende kleding en schone (sport)schoenen te dragen.

Wat kunt U verwachten?

 • Wij streven ernaar om binnen 3 werkdagen een eerste afspraak te plannen.
 • De eerste afspraak bestaat uit een vraaggesprek en lichamelijk onderzoek waarbij we uw klachten inventariseren. Aan de hand hiervan wordt een specifiek op uw aandoening gericht behandelprogramma opgesteld en gemotiveerd.
 • Naast de algemene fysiotherapie hebben alle in onze praktijk werkzame fysiotherapeuten zich bekwaamd en gespecialiseerd in een deelgebied van de fysiotherapie: manuele lymfedrainage(oedeemtherapie), ontspanningstherapie, sportrevalidatie, Mc Kenzie therapie, haptonomie/coaching counseling, ACT (acceptance and commitment therapy), mindfulness, neurorevalidatie (Parkinson, MS, CVA, dementie), gesuperviseerde looptherapie bij Claudicatio Intermittens, groepstraining bij oncologie, beweegprogramma’s voor chronische aandoeningen, medical taping, bekkenbodemtherapie, trainingsprogramma rug- en nektriatlon, mobilisaties volgens Mulligan concept, valpreventie en valtraining en FysioFitness. Wij zijn aangesloten bij de netwerken Claudicatio net, MS zorg Nederland, Parkinson net en NAH netwerk.
 • Afgaande op de diagnose van de verwijzend arts bent u ingepland bij de fysiotherapeut van wie verwacht wordt dat deze de meest effectieve behandeling kan bieden voor uw klachten.
 • Vraag aan uw behandelend fysiotherapeut wat u kunt verwachten van de behandeling(en).
 • Indien in een bepaald stadium van de therapie uw klachtenbeeld daar aanleiding toe geeft en uw behandelaar dit wenselijk acht, kan hij of zij besluiten advies in te winnen bij een collega uit onze praktijk of u zelfs een aantal keren door deze collega te laten behandelen. Door deze wijze van werken wordt optimaal gebruik gemaakt van de aanwezige deskundigheid in onze praktijk.
 • Tijdens afwezigheid van uw behandelend fysiotherapeut zult u door een collega uit onze praktijk of waarnemer behandeld worden (m.u.v. haptonomie).
 • Door de behandelresultaten nauwkeurig te evalueren en steeds op het juiste moment de therapie aan te passen aan de veranderingen in uw klachtenbeeld hoeft niet elke behandeling precies hetzelfde te zijn als de vorige. Dit geldt ook voor de adviezen en/of leefregels en oefeningen die u van ons meekrijgt.
 • U wordt uitgenodigd uw mening te geven over alle zaken die uw behandeling aangaan. Wij stellen ons open voor constructieve kritiek waarbij het uitgangspunt is zowel voor u als voor ons een nog betere en efficiëntere wijze van behandeling te verkrijgen.
 • Zonder uw toestemming zullen wij geen informatie over uw aandoening aan anderen dan uw verwijzend arts geven.

De praktijk is niet verantwoordelijk voor de eigendommen van de patiënt. De praktijk aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel van cliënten, die zich niet aan de instructies van de fysiotherapeut hebben gehouden.
Wij gaan er vanuit dat u zich kunt vinden in deze voor ons gebruikelijke wijze van werken en hopen op een prettige samenwerking met u.

Website door Buro TARGET