• Fysiotherapie Retera
  • Fysiotherapie Retera

Etalagebenen

Claudicatio intermittens, perifeer arterieel vaatlijden of beter bekend als etalagebenen.

Tijdens activiteit/lopen hebben de beenspieren meer zuurstof nodig dan in rust. Zuurstof zit in het bloed, het transportmiddel van uw lichaam en wordt aangevoerd door bloedvaten (de slagaders).  Als de intensiteit van bewegen toeneemt, neemt ook de behoefte aan zuurstof toe. De pijnklachten ontstaan doordat bij etalagebenen de slagaders door aderverkalking vernauwd zijn, hierdoor ontstaat een verminderde aanvoer van bloed en dus zuurstof naar de benen. Afhankelijk van de plaats van de bloedvatvernauwing kunt u pijnklachten ervaren in voet, kuit, dijbeen of bil tijdens lopen. Als u stilstaat komen de beenspieren tot rust en kan het zuurstoftekort worden aangevuld, hier komt de term "etalagebenen" vandaan.

De behandeling richt zich op het verminderen van problemen door de klachten en de risicofactoren voor aderverkalking te verkleinen. Dit doen onze therapeuten met het gebruik van cardiovasculair risicomanagement en gesuperviseerde looptraining. Binnen fysiotherapie Retera hebben we 2 gespecialiseerde claudicatio intermittens therapeuten die aangesloten zijn bij het ClaudicatioNet. Zij kunnen u helpen om in beweging te blijven of te komen en zo de problemen door etalagebenen te verminderen in uw dagelijkse leven. 

Het claudicationetwerk is speciaal opgericht voor de behandeling van patiënten met etalagebenen. ClaudicatioNet streeft naar transparante en hoogwaardige zorg voor alle patiënten met perifeer arterieel vaatlijden in Nederland. Het is een geïntegreerd zorgnetwerk met een landelijke reikwijdte dat patiënten, claudicatiotherapeuten en verwijzers (huisartsen, vaatspecialisten) met elkaar verbindt om de beste zorg te kunnen bieden.

Met etalagebenen kunt u binnen fysiotherapie Retera terecht bij Ton Retera of Bart Martin.

Website door Buro TARGET