• Fysiotherapie Retera
  • Fysiotherapie Retera
eGym boeken

Etalagebenen

Claudicatio intermittens, perifeer arterieel vaatlijden of beter bekend als etalagebenen.

Tijdens activiteit/lopen hebben de beenspieren meer zuurstof nodig dan in rust. Zuurstof zit in het bloed, het transportmiddel van uw lichaam en wordt aangevoerd door bloedvaten (de slagaders). Als de intensiteit van bewegen toeneemt, neemt ook de behoefte aan zuurstof toe. De pijnklachten ontstaan doordat bij etalagebenen de slagaders door aderverkalking vernauwd zijn. Hierdoor ontstaat een verminderde aanvoer van bloed en dus zuurstof naar de benen. Afhankelijk van de plaats van de bloedvatvernauwing kunt u pijnklachten ervaren in voet, kuit, dijbeen of bil tijdens lopen. Als u stilstaat komen de beenspieren tot rust en kan het zuurstoftekort worden aangevuld, hier komt de term ‘etalagebenen’ vandaan. De fysiotherapeutische behandeling van etalagebenen is gesuperviseerde looptherapie.

Wanneer de huisarts of vaatchirurg het verantwoordelijk acht, wordt je met de diagnose perifeer arterieel vaatlijden doorgestuurd naar een gespecialiseerd fysiotherapeut. De behandeling bestaat uit looptherapie onder begeleiding. Daarnaast gaat veel aandacht naar het creëren van een gezonde leefstijl, met indien nodig leefstijlverandering, om het behaalde resultaat ook in de toekomst te behouden. Gesuperviseerde looptherapie wordt gegeven door een speciaal geschoolde fysiotherapeut die aangesloten is bij Chronisch ZorgNet. Dit is een landelijk netwerk wat zich richt op chronische ziekten (hart, longen en vaten). Chronisch ZorgNet verbindt patiënten, therapeuten en verwijzers worden met elkaar en het netwerk waarborgt hoogwaardig kwalitatief goede zorg door de aangesloten therapeuten door bij- en nascholing. Met etalagebenen kunt u binnen fysiotherapie Retera terecht bij Ton Retera en Suzan van Gog.

Website door Buro TARGET