• Fysiotherapie Retera
  • Fysiotherapie Retera
eGym boeken

Klachtenregeling

Wij doen ons best om op een efficiënte manier zorg van goede kwaliteit te leveren. We streven naar duidelijke informatie en goede communicatie met onze patiënten. Dat neemt niet weg dat er soms toch iets mis kan gaan en u teleurgesteld bent of niet tevreden. 
Als dat het geval is, kunt u het beste hierover contact opnemen met de medewerker in kwestie. Wellicht was er sprake van een misverstand, tegenstrijdige verwachtingen of onvoldoende communicatie en kan uw onvrede in een gesprek worden weggenomen. Misschien is er iets fout gegaan zonder dat wij ons er van bewust waren. Wij horen dat graag van u. Allereerst omdat we de fout zo snel mogelijk willen herstellen en ten tweede, omdat we een dergelijke fout in de toekomst willen voorkomen.

Mocht u er met de medewerker in kwestie niet uitkomen dan kunt u zich schriftelijk wenden tot de praktijkeigenaar. De praktijkeigenaar zal dan proberen uw klacht tot uw tevredenheid op te lossen. Als u er in een gesprek met hem niet uitkomt en uw onvrede blijft bestaan dan kunt u zich wenden tot de klachtencommissie van het K.N.G.F.

Website door Buro TARGET